Tidsskriftet Steinerskolen

Faglig fordybelse – fra sansning til tænkning

Steinerskolen-3-12-fordybelse

AF HENRIK THAULOW, side 54-59

I Steinerskolen ønsker vi at lærestoffet skal føles enten som oplevelser i kroppen eller som kildren i hjernen. Ikke ved at tilføre undervisningen underholdningskarakter, men ved at skabe grundlag for autentiske sanseoplevelser på alle fagområder.

I Steinerpædagogikken er vores bestræbelse at lade undervisning og læring gå vejen fra krop til handling, via æstetikkens oplevelses-register, til tanke og logik.

For at opnå dette, er der brug for stor variation i brugen af metoder, hvor blandt andet kunstens virkemidler benyttes. Når fagene går vejen omkring sanseoplevelser og æstetik kan både videbegær og indsigt vækkes.  For at illustrere det, vil jeg vise to eksempler fra undervisningen.

Læs artiklen her:

Læreren bestemmer det hele!?

Steinerskolen-3-12-laereren-bestemmer

AF ANITA VINCENTZ, side 42-45

I en bikube hjælper alle dronningen og hinanden, fordi de ved, at dronningen kender den rigtige vej og kun gennem samarbejde, kan alle trives og kuben bestå. Sådan er det ikke, når eleverne mødes for første gang og skal til at gå i skole. Men sådan bliver det efter nogle år, hvis ”dronningen” viser vejen. Det stiller store krav til hendes lydhørhed og evne til at mærke efter, hvad eleverne har brug for.

Læs artiklen her:

Hvad er det, man har valgt, når man sætter sine børn i en Rudolf Steinerskole?

Steinerskolen-3-12-naar-man-vaelger

AF LOTTE JUEL LAUESEN, side 26-29

Når man vælger at sende sit mindre barn til en Steinerskole, så vælger man først og fremmest at sende det på en eventyrlig rejse, som bliver barnets, og på sidelinjen også forældrenes virkelighed. En rejse, hvor læreren åbner vinduer og døre til verdens store sammenhænge, og hjælper barnet til at opdage og optage det i sig selv. En rejse, som begynder ved begyndelsen, så barnet kan opleve og forstå, hvordan alting virker sammen. En rejse, hvor barnet får lov at undres, betages og begejstres og på den måde forbinde sig følelsesmæssigt med alt det, det lærer.

Læs artiklen her:

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account