Læreruddannelse

Hvis du har lyst til at videreuddanne dig som Steinerlærer, har du i øjeblikket mulighed for at tage en deltidsuddannelse enten på Rudolf Steinerhøjskolen for Opdragelseskunst i Skanderborg  eller på Rudolf Steiner Seminariet Sophia i København 

Desuden tilbyder Den Frie Lærerskole i Ollerup med jævne mellemrum videreuddannelseskurser i Steinerpædagogik, se http://www.dfl-ollerup.dk

Steinerskolernes Seminariekreds arbejder desuden på at kunne tilbyde en fuldtidslæreruddannelse til Steinerlærer. Det sker i samarbejde bl.a. med de nuværende deltidsseminarier, Den Frie Lærerskole i Ollerup og Steinerlæreruddannelsen i Norge ved Steinerhoyskolen i Oslo.

Danske studerende har mulighed for at få SU med til bacheloruddannelsen i Norge.

Freie Hochschule i Stuttgart tilbyder en 1 1/2 årig international masteruddannelse til klasse- og faglærer. 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account