Håndværkets år

Håndværksfagene er nogle af de fagområder, der kan styrke både skaberkraft, vilje til handling og erkendelse af, at der findes flere og nye veje til løsninger. Steinerskoler har en lang tradition med fagene, der i praksis giver eleverne erfaring og glæde ved at arbejde med deres hænder – og gøre det klogt. Håndværket er integreret i mange af de boglige og kunstneriske fag og har også plads i skemaet som selvstændige fag. Det vil gerne vise omverdenen i en tid, hvor politikere og uddannelsesfolk generelt er optaget af, hvordan praksisfaglighed kan få en større plads i skolen. Derfor bliver næste skoleår Håndværkets År. Vi er allerede i gang med ideer til dette fokus, og i støbeskeen finder vi en læreplan for håndværk, en faglig dag for håndværkslærere, Steinerbladets decemberudgivelse om håndværk, en mulig antologi om håndværk, og så vil alle landets skoler invitere gæster til at se og prøve håndværksfagene på Håndværkets Dag i foråret 2023.
Vi glæder os til at dele Håndværkets År med jer alle.