En bred ungdomsuddannelse

 
Steinerskolernes ungdomsuddannelse -  Steiner HF

Uddannelsen er Danmarks eneste ungdomsuddannelse uden eksaminer og karakterer og har et bredt fagudbud. Steiner HF er en hf med udvidet fagpakke, der udover de boglige fag også omfatter en række fag inden for håndværk, musik og kunst.
Steiner HF-elever kan modtage SU og transporttilskud på lige fod med andre gymnasiale uddannelser og skolerne modtager statsstøtte til undervisningen.

Steiner HF tilbydes på følgende 5 steinerskoler:

Vidar Skolen, Gentofte
Michael Skolen, Herlev
Rudolf Steiner-Skolen i Odense 
Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus 
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård 

 

Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg tilbyder fortsat Steinerskolernes ungdomsuddannelse i form af 10. til 12. klasse

Elever, der ikke har gået i steinerskolens grundskole, har også mulighed for at blive optaget både på steinerskolernes ungdomsuddannelse og på Steiner HF og skolerne har god erfaring med at modtage elever fra andre skoler.

Såvel steinerskolernes ungdomsuddannelse som Steiner HF giver mulighed for at søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2. Læs mere

Som den eneste ungdomsuddannelse tilbyder vi en kombination af fag, som både omfatter humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.

Vi mener, at skolens opgave består i mere end at hjælpe eleverne med at nå bestemte faglige mål. De år eleverne går på en ungdomsuddannelse er det tidspunkt i deres liv, hvor de samtidig orienterer sig i forhold til en række af livets store spørgsmål. De skal lære at forholde sig til verden og og sig selv og lære at lære hele livet. Uddannelsens brede fagudbud er derfor udformet med dette i tankerne.

Undervisningen foregår i et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i de enkelte elevers evner og giver dem mulighed for at udvikle teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder.

Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne både tilegner sig kompetencer i kreativ tænkning og sociale kompetencer gennem samarbejdsprojekter indenfor alle fagtyper. Samtidig lærer eleverne at arbejde selvstændigt og fordybe sig i teoretiske, kunstneriske og praktiske emner og metoder. Steiner HF udbydes med udvidet fagpakke, hvilket betyder at afgangselever kan søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2.

Eleverne på Steinerskolernes ungdomsuddannelse/Steiner HF går ikke til eksamen. De får i stedet, i et tæt samarbejde med deres undervisere, udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af deres indsats. 
Vi mener, at den enkelte lærers jævnlige dialog med eleverne er vigtig for motivationen og lysten til at lære. Det giver eleverne et godt grundlag at arbejde ud fra i det daglige, mulighed for at udvikle individuelle interesser og for løbende at forbedre deres faglige niveau. 

Med den tætte dialog i læringsprocessen og det brede fagudbud får eleverne god mulighed for at kende og udvikle deres potentiale.

Uddannelsen afsluttes med en omfattende skriftlig evaluering – det afsluttende vidnesbyrd, der også indeholder en anmeldelse og vurdering af den selvstændige afgangsopgave ”Årsopgaven”.

Under ungdomsuddannelsen/Steiner HF betales skolepenge på niveau med de øvrige klasser i de enkelte skoler.

Du kan læse mere om Steiner HF og se små film om fagene her

Virtuelt Åbent Hus på Steiner HF 2021 kan du finde på skolernes Facebook-sider eller på deres hjemmesider. Du finder link til dem her

 

 

Uddannelsens fag

Uddannelsens fag

Steinerskolernes Ungdomsuddannelse og Steiner HF indeholder både humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.

Læs mere

Evaluering og vidnesbyrd

Evaluering og vidnesbyrd

Eksamensfri med individuel evaluering
Eleverne på Steinerskolernes Ungdomsuddannelse og Steiner HF får i et tæt samarbejde med deres undervisere udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af deres indsats, standpunkt og resultater.

Læs mere

Skoledagen

Skoledagen

Skoledagen er indrettet med teoretiske fag om formiddagen, hvor koncentrationen er størst, fagtimer (fx. sprogfag, dansk, matematik) midt på dagen og kunst- og håndværksfag sidst på dagen, hvor kroppen trænger til at blive aktiveret.

Læs mere

Projekter, praktik & rejser

Projekter, praktik & rejser

Projekter, praktikophold, ekskursioner og kortere og længere rejser udgør vigtige elementer i uddannelsen, fordi det giver eleverne mulighed for at omsætte og afprøve deres viden, der hvor den skal bruges, nemlig i det omgivende samfund.

Læs mere

Årsopgaven

Årsopgaven

I sidste del af 11. klasse/1. hf og et år frem udarbejder eleverne deres selvstændige afgangsopgave,  Årsopgaven, der omfatter både en teoretisk, praktisk og kunstnerisk tilgang til et selvvalgt emne.

Læs mere

Hvilke skoler tilbyder uddannelsen

Hvilke skoler tilbyder uddannelsen

Steinerskolernes ungdomsuddannelse tilbydes på 6 skoler i landet.

Læs mere

Optagelse på videregående uddannelser

Optagelse på videregående uddannelser

Steinerskolernes Ungdomsuddannelse og Steiner HF er bredt anlagte ungdomsuddannelser, hvis kvaliteter opnår stadig større anerkendelse som aktuelle i et samfund, der, også i et uddannelses- og erhvervsmæssigt perspektiv, er i rivende forandring.

Læs mere

Steiner HF vedtaget

Steiner HF vedtaget

Mandag d. 19. december 2016 vedtog Folketingen den nye Lov om Gymnasier, og når vi læser §68, føler vi trang til at knibe os selv i armen frugten af mange års arbejde står nu sort på hvidt.

Læs mere

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account