Hvad er steinerpædagogik?

På en Steinerskole møder man børn med mange færdigheder. Børn som læser, skriver, tegner, regner, spiller musik, laver drama og bevægelse, strikker, synger eller laver træ- og metalsløjd.

Mange oplever den særlige intense stemning det brede fagudbud giver, når de besøger en Steinerskole.

Elverne på en Steinerskole møder i løbet af deres skoletid en bred vifte af teoretiske, håndværksmæssige og kunstneriske fag, der supplere hinanden i indlæringen. Pædagogisk ser vi det brede tilbud som afgørende i forhold til, at barnet bevarer lysten til at lære og at det udvikler individuelle færdigheder uden at tabe muligheder ved for tidligt at orientere sig ensidigt i en boglig eller praktisk retning.

Læreren tager i sin undervisning udgangspunkt i ting, som barnet kender og som derfor giver mening på det udviklingstrin, barnet befinder sig på. Når både det kendte, krop og sanser inddrages føler barnet sig talt til, forbliver opmærksom, nysgerrig og motiveret. Denne tilgang til barnet forsøger vi at bevare gennem hele skoleforløbet.

På Steinerskolerne sigter vi mod at lære barnet at fordybe sig fagligt og samtidig bruge sit kreative potentiale, både i de teoretiske og de praktiske fag. En ligevægt mellem faglighed og kreativitet giver en indre sikkerhed og tro på sig selv, som giver styrke livet igennem.

Mål i undervisningen

Mål i undervisningen

Den enkelte Steinerskole er uafhængig og opstiller sine egne pædagogiske mål. En gennemgående målsætning er dog at udvikle barnets faglighed, stimulere dets selvværd og engagement og udvikle dets sociale kompetencer og kreativitet.

Læs mere

Barnets udvikling

Barnets udvikling

På Steinerskolerne tager vi på de enkelte klassetrin afsæt i barnets udvikling ved at introducere det for noget, det kan leve sig ind i og har forudsætninger og behov for.

Læs mere

Se mit hæfte

Se mit hæfte

På en Steinerskole er der ikke mange traditionelle lærebøger og kopiark i de små klasser. Børnene laver deres egne hæfter ved at skrive, male og tegne ud fra lærerens undervisning, hvor stoffet gennemgås.

Læs mere

Eksamensfri evaluering

Eksamensfri evaluering

På Steinerskoler er der ingen eksaminer og der gives ikke karakterer. I stedet evalueres barnet løbende i sin udvikling af lærerne og vi lægger stor vægt på en tæt kontakt mellem skole og hjem.

Læs mere

Periodeundervisning

Periodeundervisning

På Steinerskolerne arbejder vi med periodeundervisning. Det betyder, at man underviser i det samme fag to timer om dagen i tre til fem uger ad gangen. På den måde får eleven mulighed for at fordybe sig, samtidig med at skoleåret opleves varieret.

Læs mere

Hvordan gør vi?

Hvordan gør vi?

Steinerskolens pædagogik bygger på børns forskellige behov på forskellige alderstrin og på at stimulere barnets egen nysgerrighed og kreative evner. Børn lærer ikke kun med hovedet, men med hele kroppen.

Læs mere

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account