Barnets udvikling

På Steinerskolerne tager vi på de enkelte klassetrin afsæt i barnets udvikling ved at introducere det for noget, det kan leve sig ind i og har forudsætninger og behov for.

Små børn lærer ved at efterligne de voksne. Denne måde at lære på viderefører vi ved at tage udgangspunkt i, at børnene på de mindste klassetrin primært lærer i kraft af efterligning. Derfor skriver og tegner børnene af efter tavlen. Læreren er barnets forbillede og fører gradvist barnet i retning af de voksnes måde at forstå verden på i overensstemmelse med barnets udvikling.

Efterhånden som eleverne bliver ældre, får de en forståelse for årsag og virkning samt en mere abstrakt tankegang. Læreren er derfor nødt til at have en stor og detaljeret viden om det fag, han eller hun underviser i. Af samme grund indgår faglærere i større og større udstrækning i undervisningen på de højere klassetrin. Også her bearbejder eleverne selv undervisningsstoffet, først i hånden, senere også på computer.

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account