Periodeundervisning

På Steinerskolerne arbejder vi med periodeundervisning. Det betyder, at man underviser i det samme fag to timer om dagen i tre til fem uger ad gangen. På den måde får eleven mulighed for at fordybe sig, samtidig med at skoleåret opleves varieret.

Dansk, matematik, historie, geografi, fysik, kemi og biologi er fag, som undervises i perioder. De fag kalder vi på Steinerskolerne for hovedfag. Hovedfagsundervisningen ligger som regel i dagens to første undervisningstimer.

Periodeundervisning giver børnene mulighed for at forbinde sig med stoffet og lægger op til projektorienterede forløb. Pauserne mellem perioderne imødekommer desuden barnets behov for at veksle i rytmer mellem indlæring og hvilepause for hvert fag.

Fagtimer

Sprogfag musik, bevægelse og håndværksfag ligger fast i det ugentlige skema, i det vi kalder fagtimer. Her ligger også ugentlige øvetimer i dansk og matematik.

Bloktimer

Håndværk og kunstneriske fag undervises dog også i periodiske blokke, specielt på højere klassetrin.

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account