Se mit hæfte

På en Steinerskole er der ikke mange traditionelle lærebøger og kopiark i de små klasser. Børnene laver deres egne hæfter ved at skrive, male og tegne ud fra lærerens undervisning, hvor stoffet gennemgås.

På de højere klassetrin søger eleverne også viden fra forskellige andre kilder: bøger, aviser, elektroniske medier m.m. På denne måde sammenstiller eleverne deres arbejdshæfter, der også kaldes periodehæfter.

Ved at eleverne selv nedskriver og illustrerer stoffet i periodehæfterne, på baggrund af lærerens levende fortælling og deres selvstændige arbejde i timerne, gør de stoffet til deres eget. Dermed får de et mere personligt forhold til det og husker det bedre. Eleverne bliver på den måde aktive deltagere i læreprocessen, de tilføjer eget materiale samtidig med at de giver deres ”lærebøger ” et personligt præg gennem skrift og tegninger.

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account