Leve Helheden

Fortællinger om tidligere steinerelever
læs interviewsene her

Thomas Uhrskov – journalist på TV2 og far til tre børn der går i Steinerskolen – har samlet 15 interviews med tidligere steinerelever, forældre og eksperter. Læs de spændende historier i deres helhed nedenfor. Citater fra bogen:

Er du klar over, at 40 procent af eleverne i min gamle klasse er blevet selvstændige? Og det er næppe fordi, de ikke kan få et almindeligt job – det er fordi de er blevet gjort interesseret i livet.

Ulrik Bing, iværksætter og tidligere elev på Vidarskolen

 

Eksamensfrie skoler, som eksempelvis steinerskolerne, er klart at foretrække, og husk lige, at lærdom og viden ikke udspringer af eksaminer, men af undervisning og studier.

Steen Hildebrandt, professor i ledelse ved Handelshøjskolen i Århus

 

Når du begynder at forstå, at alting hænger sammen, og når du får respekt for, at forskellige måder at gøre tingene på er ligeværdige, så bliver du bedre til at navigere i komplekse sammenhænge.

Cecilie Cornette, psykolog og tidligere elev på steinerskolen i Odense

 

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at havde jeg gået på en almindelig skole, så var jeg i dag en anden slags civilingeniør; en mere snæversynet en. Og jeg var helt sikkert ikke blevet afdelingschef – for det havde jeg hverken haft modet eller et bredt nok udsyn til.

Rune Asmussen, afdelingschef, tidligere elev på steinerskolen i Fredericia

 

På en steinerskole er der altid noget, man er supergod til. Jeg var ordblind, men det betød blot, at lærerne fokuserede endnu mere på det indholdsmæssige i mine stile. Jeg blev opmuntret til at skrive, selv om jeg havde problemer med stavningen, og i dag er det ikke forkert at sige, at jeg er blandt de mest skrivende i Alka.

Jakob Laursen, underdirektør i Alka forsikring, tidligere elev på Michaelskolen

 

Overskolen er en Rolls Royce indenfor skolegang! Der var et stort overskud og overvældende mange kompetente lærere. Den måde, hvorpå vi blev nurset, provokeret, støttet og udfordret, er noget, jeg aldrig glemmer.

Anne Lindeskov, kgl. kapelmusiker, tidligere elev på steinerskolen i Kvistgaard og Vidarskolen

 

Den måde, undervisningen var lagt an på i skolen, har været med til at udvikle min empati. I musikundervisningen og i dramaperioderne lærte jeg en masse om at forstå og tage hensyn til mine kammeraters indsats, så vi sammen kunne lykkes. Det kræver indlevelse.

Christina Vilhelmsen, jordemoder, tidligere elev på steinerskolen i Århus

 

Jeg tror at det er i overskolen, man høster alt det, som er sået i grundskolen. Det er vigtigt at runde af og gå til vejs ende. Der er intet, man ikke kan nå bagefter – også selv om der ikke er karakterer.

Anne Black, designer, tidligere elev på steinerskolen i Odense

 

 

Uddannelsens fag

Uddannelsens fag

Steinerskolernes Ungdomsuddannelse og Steiner HF indeholder både humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.

Læs mere

Evaluering og vidnesbyrd

Evaluering og vidnesbyrd

Eksamensfri med individuel evaluering
Eleverne på Steinerskolernes Ungdomsuddannelse og Steiner HF får i et tæt samarbejde med deres undervisere udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af deres indsats, standpunkt og resultater.

Læs mere

Skoledagen

Skoledagen

Skoledagen er indrettet med teoretiske fag om formiddagen, hvor koncentrationen er størst, fagtimer (fx. sprogfag, dansk, matematik) midt på dagen og kunst- og håndværksfag sidst på dagen, hvor kroppen trænger til at blive aktiveret.

Læs mere

Projekter, praktik & rejser

Projekter, praktik & rejser

Projekter, praktikophold, ekskursioner og kortere og længere rejser udgør vigtige elementer i uddannelsen, fordi det giver eleverne mulighed for at omsætte og afprøve deres viden, der hvor den skal bruges, nemlig i det omgivende samfund.

Læs mere

Årsopgaven

Årsopgaven

I sidste del af 11. klasse/1. hf og et år frem udarbejder eleverne deres selvstændige afgangsopgave,  Årsopgaven, der omfatter både en teoretisk, praktisk og kunstnerisk tilgang til et selvvalgt emne.

Læs mere

Hvilke skoler tilbyder uddannelsen

Hvilke skoler tilbyder uddannelsen

Steinerskolernes ungdomsuddannelse tilbydes på 6 skoler i landet.

Læs mere

Optagelse på videregående uddannelser

Optagelse på videregående uddannelser

Steinerskolernes Ungdomsuddannelse og Steiner HF er bredt anlagte ungdomsuddannelser, hvis kvaliteter opnår stadig større anerkendelse som aktuelle i et samfund, der, også i et uddannelses- og erhvervsmæssigt perspektiv, er i rivende forandring.

Læs mere

Steiner HF vedtaget

Steiner HF vedtaget

Mandag d. 19. december 2016 vedtog Folketingen den nye Lov om Gymnasier, og når vi læser §68, føler vi trang til at knibe os selv i armen frugten af mange års arbejde står nu sort på hvidt.

Læs mere

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account