Evaluering og vidnesbyrd

Eksamensfri med individuel evaluering
Eleverne på Steinerskolernes Ungdomsuddannelse og Steiner HF får i et tæt samarbejde med deres undervisere udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af deres indsats, standpunkt og resultater.

Vi mener, at den løbende dialog med eleverne i højere grad end eksaminer gør læringen til en selvstændig proces, og at den motiverer og understøtter lysten til at sætte sig ind i nyt stof. Eleverne får et godt grundlag at arbejde ud fra i det daglige, mulighed for at udvikle individuelle interesser og potentialer og for løbende at forbedre deres faglige niveau.

Vidnesbyrd

Hver hovedfagsperiode afsluttes med aflevering af en selvstændig bearbejdelse af det gennemgåede stof, et hovedfagshæfte.

Eleverne får efterfølgende en skriftlig vurdering, et vidnesbyrd, hvori eleven gøres opmærksom på styrker og svagheder i arbejdsindsats, tilgang til stoffet og anvendt metode. På samme måde evalueres elevens arbejdsindsats i de kunstneriske og praktiske fag samt i de gennemgående fag i fagtimerne.

I udarbejdelsen af vidnesbyrd lægges stor vægt på, at eleven både får anerkendt sine opnåede kompetencer og får konkrete anvisninger på, hvordan den individuelle indsats kan forbedres.

Afsluttende vidnesbyrd

Det afsluttende vidnesbyrd redegør grundigt for de kompetencer, eleven har erhvervet i de enkelte fag, angiver det samlede pensum i alle fag på ungdomsuddannelsen/hf'en og indeholder desuden en grundig vurdering af årsopgaven.

Herudover dokumenteres bl.a. kompetencer indenfor selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til såvel de teoretiske som musiske, kunstneriske og håndværkstekniske fagområder, de sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning. 

Vidnesbyrd anvendes, når der søges ind på videregående uddannelser.

 

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account