Optagelse på videregående uddannelser

Steinerskolernes Ungdomsuddannelse og Steiner HF er bredt anlagte ungdomsuddannelser, hvis kvaliteter opnår stadig større anerkendelse som aktuelle i et samfund, der, også i et uddannelses- og erhvervsmæssigt perspektiv, er i rivende forandring.

Da såvel Steinerskolernes Ungdomsuddannelse som Steiner HF er karakter- og eksamensfri søges ind på videregåendeuddannelser via kvote 2.

Regler og praksis ændrer sig hyppigt på dette område. Det er de enkelte uddannelsesinstitutioner og studieretninger, der fastlægger kriterierne for optagelse af studerende via kvote 2. Studievejlederne på de enkelte skoler kan oplyse om de aktuelle krav og de suppleringsmuligheder, der er nødvendige i forhold til de enkelte uddannelsers specifikke fagkrav.

Nedenstående omhandler således de generelle krav for optagelse for henholdsvis kommende elever, der afslutter med vidnesbyrd fra Steiner HF, og nuværende og ældre elever, der afslutter eller har afsluttet med vidnesbyrd fra 12. klasse på Steinerskolernes Ungdomsuddannelse.

Vidnesbyrd fra Steiner HF

Med indførelsen af Steiner HF fra skoleåret 2018/19 vil de kommende Steiner HF-afgangselevers vidnesbyrd formelt være sidestillet med andre afsluttede gymnasiale eksaminer. Eleverne vil, i kraft af den udvidede fagpakke som Steiner HF tilbyder, kunne søge optagelse på både erhvervsakademier og professionsuddannelser, som en almindelig basis hf-fagpakke giver adgang til, og på universitetsuddannelser, der kræver udvidet fagpakke.
For kvote 2 ansøgere er det relevant at kunne dokumentere særlige kvalifikationer. Dette er en integreret del af Steiner HFs vidnesbyrd. Her dokumenteres bl.a. elevens kompetencer indenfor selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til såvel de teoretiske som de musiske, kunstneriske og håndværkstekniske fagområder, de sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning. 

Vidnesbyrd fra 12. klasse

Hidtil har det afsluttende vidnesbyrd fra Steinerskolernes Ungdomsuddannelse ikke formelt været adgangsgivende til de videregående uddannelser, som normalt kræver en studentereksamen. Til trods for dette er afgangseleverne, med eller uden supplering af enkeltfag, blevet optaget på de fleste uddannelsesinstitutioner via kvote 2.

En anden mulighed er at benytte sig af realkompetencevurdering:
På lige fod med andre har elever med afslutning fra steinerskolernes 12. klasse mulighed for en individuel kompetencevurdering på gymnasialt niveau. Denne vurdering foregår på et Voksenuddannelsescenter (VUC) og i praksis betyder det, at elevens vidnesbyrd (og evt. andre kompetencer, portfolier, m.v.) vurderes i forhold til de fag, der indgår i en almen gymnasial uddannelse (stx og hf m.v.). Der gives ikke karakter, men et bevis for at de vurderede fag er bestået og hvilket niveau de svarer til. Fagene kan suppleres med hf-enkeltfag på VUC i de specifikke fag som den ønskede uddannelsesinstitution kræver. Læs mere her

 

 

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account