Skoledagen

Skoledagen er indrettet med teoretiske fag om formiddagen, hvor koncentrationen er størst, fagtimer (fx. sprogfag, dansk, matematik) midt på dagen og kunst- og håndværksfag sidst på dagen, hvor kroppen trænger til at blive aktiveret.

En stor del af undervisningen foregår i perioder. De to første timer hver dag undervises i et af de teoretiske fag, der kaldes ”hovedfag” (litteratur, matematik, biologi, fysik, historie etc.). En hovedfagsperiode varer 3 til 4 uger.  
Kunst- og håndværksfagene om eftermiddagen undervises i forløb af tilsvarende længde.

Eleverne oplever det som meget tilfredsstillende at få mulighed for at koncentrere sig om et emne og fordybe sig i faget.

Hovedfagsperioden afsluttes med et selvstændigt udformet hovedfagshæfte, der dokumenterer elevens forståelse og personlige bearbejdelse af stoffet.
Kunst- og håndværksfagene afsluttes med færdiggørelsen af et produkt (sølvsmykke, grafisk tryk, dramaopførelse, etc.)
Efter hver periode får eleven en skriftlig evaluering i form af vidnesbyrd.

Mellem hovedfag og kunst- og håndværksfagene ligger fagtimerne, der er de faste ugentlige øvetimer i dansk, matematik, sprog, kor, orkester, gymnastik etc.

Steiner HF-skolerne har udarbejdet kompetenceplaner for deres fagudbud, hvori hf-læreplanerne indgår.  De er tilgængelige via de enkelte skolers hjemmesider.

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account