WOW-dag

WOW-DAG
Elever fra 5 af landets skoler gennemførte i april 2022 WOW-dag – World Of Waldorf-day, som Freunde der Erziehungskunst /The Friends of Waldorf Education, står bag. Dagen, hvor steinerelever og -skoler donerer en skoledag og et dagsværk for at samle penge ind til støtte for børn og skoler i hele verden.
De indsamlede midler går denne gang til krigsofrene for Ukraine.
Det lykkedes eleverne at indsamle flotte 96.680 kr. sammen med efterfølgende private donationer. Tak for en fornem indsats!
WOW (Waldorf One World) er et projekt, hvor steinerskoler i hele verden donerer en skoledag og deres arbejdskraft til indsamling for hjælpeprojekter, der støtter børn til overlevelse, omsorg og/eller undervisning. Normalt ligger WOW-dagen om efteråret, men i den aktuelle situation havde flere steinerskoler i Europa valgt at lave en ekstraordinær WOW-dag til støtte for ukrainske steinerskoler og -familier, der er ramt af krigen. I Danmark blev WOW-dag Ukraine afholdt 26. april eller i ugen omkring på 5 af landets steinerskoler.
Nogle elever spurgte: Hvorfor skal vi samle ind til Ukraine og ikke til andre nødstedte i verden? Et spørgsmål, der også dukker op rundt omkring i samfundet, og som der kan gives flere svar på.
I Steinerskolerne har vi længe haft ønsket om, at WOW-dag blev en fast integreret og tilbagevendende begivenhed i skolernes årshjul. Det har vi, fordi projektet også bidrager til elevernes dannelse på flere måder.
Oplevelsen af, at elevernes individuelle handling og bidrag betyder noget, fordi vi gør det i fællesskab, kan give håb. Samtidig får eleverne et større kendskab til, at børn og unge i andre dele af verden, kan have ganske andre vilkår for deres eksistens, end vi har i Danmark.
Og så fortæller WOW-dagen os, at vi er en del af et større skolefællesskab, der rækker ud over landegrænser og findes på alle kontinenter. For hvad betyder skolen, når basale behov for den blotte eksistens for livets opretholdelse er svære at opfylde? Mange steder er skolen medvirkende til, at børn kan finde voksne, der dækker deres grundlæggende livsbehov som mad, omsorg og varme.
Andre steder, som nu i Ukraine, er hele dette fristed for børnene sammen med familiens hjem og livsgrundlag forsvundet på én dag, da krigen satte ind. Nu forsøger lærere at holde sammen på skolesamfundet på afstand gennem online-undervisning og ved at uddanne lærere i traumepædagogik, så de kan hjælpe deres elever gennem de traumer, de oplever.
I Steinerskolerne er det vores håb, at WOW-dag, med støtteprojekter til udsatte rundt om i verden, vil blive en fast tradition på alle landets skoler i fremtiden. Børn og unge har brug for at opleve, at det nytter at gøre noget, og at de faktisk kan bidrage til at skabe en bedre verden.
Det indsamlede beløb er overført til Freunde der Erziehungskunst /The Friends of Waldorf Education*, der varetager fordelingen af de indsamlede midler. Beløb, som måtte komme herefter, eftersendes naturligvis.
Hvad går WOW-støtten til Ukraine til?
Mange familier har forladt Ukraine og flere er også kommet til danske steinerskoler. Men en stor del lærerne fra de ukrainske steinerskoler er blevet i landet for at hjælpe med humanitært arbejde for krigens ofre. Skoler er flere steder omdannet til modtagecentre for humanitær hjælp. Lærerne underviser stadig deres elever, som nu er spredt over hele Europa – det gør de virtuelt. På den måde forsøger de at holde sammen på skolesamfundet og bidrage til tryghed og genkendelighed hos de børn, der har fået deres eksistens revet væk under sig. Men da forældrebetalingen og en stor del af statsstøtten er bortfaldet, kan skolerne ikke betale lærernes løn. Dette kan denne indsamling bl.a. hjælpe med. Derudover går støtten også til:
  • Hjælp til steinerskoler og socialpædagogiske institutioner i Ukraine nu og efter krigen. Dette indebærer støtte til den blotte eksistens af skoler (skolemåltider, hygiejneprodukter, lærerlønninger osv.), men også støtte til genopbygning af skolefaciliteter ødelagt i krigen.
  • Uddannelse af traumepædagoger
    Akut undervisning – traumepædagogik – til flygtningebørn og -familier
Senere indsamlinger til Ukraine
I december 2022 satte den lettiske steinerskoleorganisation en indsamling i gang til køb af batterier og generatorer, der kunne producere strøm til Waldorfskolen i Dnipro, Ukraine. Her kunne vi fra Danmark lige før jul sende 18.640 kr. afsted til dette projekt, og donationerne fortsatte med at strømme ind, så yderligere 12.680 kr. kunne sendes afsted i januar 2023 til Freunde der Erziehungskunst /The Friends of Waldorf Education*, som fortsætter deres indsamling for ukrainske børn og unges undervisning.
* Freunde der Erziehungskunst og WOW-day-organisationen har siden 1994 sammen støttet gadebørn, sociale børneprojekter, små børnehaver m.v. i meget udsatte steder i nogle af verdens fattigste områder. Men også i Europa har der været behov, ligesom nu med krigen i Ukraine, som alle midler i dette WOW-dag-projekt vil gå til.