Steinerskolernes årsberetning 2023

Fredag 15. marts afholdt Steinerskolerne årsmøde, hvor en bred repræsentation af folk fra medlemsskolerne sammen med indbudte gæster mødtes for at gøre status på 2023 og se frem til det, der venter i 2024. Dagen blev en festlig og inspirerende dag med fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2023 og præsentation af Steinerskolerne og Steinerdagtilbuds strategi for fremtiden. Efter årsmødet blev deltagerne engageret i oplægget ‘The challenges of history teaching and cultural diversity in Waldorf Schools’ af Michael Zech, professor i kulturhistorie og mangeårig steinerlærer.
Rudolf Steiner Skolen Vordingborg dannede den smukke ramme om dagen, som også bød på en indledende præsentation og rundvisning på skolen.
Vi vil gerne sige tak til alle, som deltog i vores årsmøde og især en stor tak til skolen i Vordingborg, som stod for værtskab og skøn forplejning.

Efter årsmødet afholdt Steinerskolernes bestyrelse bestyrelsesseminar, hvor der blev set tilbage og evalueret på årets indsatser og givet retning for det kommende års opgaver.

Vi glæder os til de mange spændende og vigtige opgaver, vi allerede er i fuld gang med at udføre og planlægge i 2024!

Du læse Steinerskolernes årsberetning for 2023 her.

Steinerskolernes årsberetning 2023

God fornøjelse!