Udgivelser

Jeg skuer ud i verden – En antologi om steinerskoler, 2020
Antologien handler om steinerskolerne og er en hyldest til en pædagogik, der har været praktiseret og vist sin bæredygtighed i godt 100 år på verdensplan og i de sidste godt 70 år på steinerskoler og -dagtilbud i Danmark. Den tager læseren med rundt i den verden, steinerskolen vil åbne for barnet og det unge menneske. Både den verden de møder uden for dem selv, og den verden som kan findes i deres indre liv.
Det er vores ønske, at antologien kan bidrage til, at forældre, nye lærere og pædagoger, studerende og andre interesserede kan få et indblik i steinerskolen og dens udvikling gennem tiden og invitere til et møde med steinerskolen, som den aktuelt ser ud samt give inspiration til en bæredygtig vej for de næste 100 år med steinerpædagogik.
Vejledende udsalgspris er 240 kr.
Skolerne kan købe bogen til en reduceret pris (192 kr. stykket) + forsendelse ved henvendelse på: info@steinerskolerne.dk
Minimumsbestilling er 20 stk.
Kan også købes her ->
Musik i steinerskoler – en læreplansskitse (hæfte), 2023
Denne første udgave af en skitse til en samlet læreplan for musik- undervisningen har relevans for alle undervisere og pædagoger,  som arbejder musikalsk med børn og unge. Den henvender sig til musik-, instrumental- og klasselærere  fra børnehaveklasse til ungdomsuddannelse og omfatter både musik, når den indgår som en del af den almene undervisning og i musik- og orkestersammenhæng. Musikken har helt særlige egenskaber, der gør, at den kan bevæge sig ind i alle fag, traditioner og rammer. Målet med undervisningen er, at læreren gennem kendskab til  barnets og den unges udvikling kan danne grundlag for, at de  optager og tilegner sig undervisningsstoffet individuelt. Fagligt  indhold og resultat er en bevægelig og individuel størrelse, der  således kan føre til størst mulig frihed for den enkelte. Steinerskolerne lægger vægt på, at eleverne både får indsigt i  musikken og de værktøjer, som den rummer, og ikke mindst at  de får musikken med sig som en trofast og virksom følgesvend. 
Musiklæreplanen er blevet til i et samarbejde mellem musiklærere på de danske steinerskoler.
Hæftet koster 149 kr. stykket + forsendelse og kan rekvireres ved henvendelse til os på info@steinerskolerne.dk
Mediepædagogik i steinerskoler (hæfte), 2021
Denne første udgave af en rammelæreplan for mediedannelse har relevans for alle voksne, der har plads i børns og unges liv. Den henvender sig til lærere, pædagoger og forældre fra børnehaveklasse til ungdomsuddannelse, og omfatter både analoge og digitale medier. Steinerskolerne lægger vægt på, at digitaliseringen introduceres i børns og unges opvækst på rette tidspunkt  og med kritisk blik. Derfor introduceres en række begrundelser for en alderstilpasset mediepædagogik.
Hæftet koster 85 kr. stykket + forsendelse og kan rekvireres ved henvendelse til os på info@steinerskolerne.dk
Leve helheden, 2013
Thomas Uhrskov er vild med at forlænge barndommen så meget som muligt. “Som 14-årig spurgte jeg stadig mine kammerater om de “kunne lege”. I dag ryger ordet “lege” ud af børns ordforråd, når de er 9 år.”
“Jeg tror at vi skal se skolen som meget andet end et sted, hvor man lærer et bestemt pensum. Skolen er også styrende for, hvordan vi i resten af vores liv kommer til at lære. Og her har Steinerpædagogikken meget at byde på. Den lidt gammeldags, spørgende og noget langsomme undervisningsform med mange gentagelser viser sig at skabe en stor interesse hos børnene. Jeg vil hellere have, at mine børn er “interesserede og engagerede”, end at de partout skal kunne lære og dividere inden 2. klasse.”
“Det har været sjovt at opleve, at selv om personerne i bogen Leve helheden er meget forskellige, så er det nogle af de samme ting, de fremhæver. De interviewede snakker om, at deres skolegang har gjort dem interesserede, engagerede, viljestærke og kreative i deres tænkning. ”
Thomas Uhrskov, der er journalist og far til tre børn, der alle har gået på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, har samlet 15 interviews med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad fik de med fra steinerskolerne, som var langtidsholdbart?
Hæftet koster 20 kr. stykket + forsendelse og kan rekvireres ved henvendelse til os på info@steinerskolerne.dk