Udgivelser

Jeg skuer ud i verden – En antologi om steinerskoler, 2020
Antologien handler om steinerskolerne og er en hyldest til en pædagogik, der har været praktiseret og vist sin bæredygtighed i godt 100 år på verdensplan og i de sidste godt 70 år på steinerskoler og -dagtilbud i Danmark. Den tager læseren med rundt i den verden, steinerskolen vil åbne for barnet og det unge menneske. Både den verden de møder uden for dem selv, og den verden som kan findes i deres indre liv.
Det er vores ønske, at antologien kan bidrage til, at forældre, nye lærere og pædagoger, studerende og andre interesserede kan få et indblik i steinerskolen og dens udvikling gennem tiden og invitere til et møde med steinerskolen, som den aktuelt ser ud samt give inspiration til en bæredygtig vej for de næste 100 år med steinerpædagogik.
Bogens vejledende udsalgspris er 240 kr.
Skolerne kan købe bogen til en reduceret pris (192 kr. stykket) + forsendelse ved henvendelse på: info@steinerskolerne.dk
Minimumsbestilling er 20 stk.
Kan også købes her ->
Steinerskolen – Før, nu og i fremtiden (hæfte), 2020
Dette hæfte på 29 sider, tager udgangspunkt i nogle af kapitlerne fra antologien, ‘Jeg skuer ud i verden…’. Det kan deles ud/sælges til nuværende eller potentielle forælder eller andre, der er nysgerrige efter at få et indblik i jeres skole og steinerskolerne generelt. Hæftet kan fx være et supplement i forbindelse med henvendelser vedrørende skolevalg.
På bagsiden af hæftet er der plads til at stemple med skolens stempel eller sætte skolens klistermærke på. Her en oversigt over kapitlerne fra antologien, der er med i hæftet:
  • En ny skole ser dagens lys
  • 100 år og stadig i bevægelse
  • Steinerpædagogik i Danmark og i verden
  • Steinerpædagogikken – en kunstnerisk, fænomenologisk tilgang til undervisning
  • Hvad siger forældre, tidligere elever og fagfolk?
Hæftet koster 20 kr. stykket + forsendelse og kan rekvireres ved henvendelse til os på info@steinerskolerne.dk
Minimumsbestilling er 20 stk.
Mediepædagogik i steinerskoler (hæfte), 2021
Denne første udgave af en rammelæreplan for mediedannelse har relevans for alle voksne, der har plads i børns og unges liv. Den henvender sig til lærere, pædagoger og forældre fra børnehaveklasse til ungdomsuddannelse, og omfatter både analoge og digitale medier. Steinerskolerne lægger vægt på, at digitaliseringen introduceres i børns og unges opvækst på rette tidspunkt  og med kritisk blik. Derfor introduceres en række begrundelser for en alderstilpasset mediepædagogik.
Hæftet koster 85 kr. stykket + forsendelse og kan rekvireres ved henvendelse til os på info@steinerskolerne.dk
Leve helheden, 2013
Thomas Uhrskov er vild med at forlænge barndommen så meget som muligt. “Som 14-årig spurgte jeg stadig mine kammerater om de “kunne lege”. I dag ryger ordet “lege” ud af børns ordforråd, når de er 9 år.”
“Jeg tror at vi skal se skolen som meget andet end et sted, hvor man lærer et bestemt pensum. Skolen er også styrende for, hvordan vi i resten af vores liv kommer til at lære. Og her har Steinerpædagogikken meget at byde på. Den lidt gammeldags, spørgende og noget langsomme undervisningsform med mange gentagelser viser sig at skabe en stor interesse hos børnene. Jeg vil hellere have, at mine børn er “interesserede og engagerede”, end at de partout skal kunne lære og dividere inden 2. klasse.”
“Det har været sjovt at opleve, at selv om personerne i bogen Leve helheden er meget forskellige, så er det nogle af de samme ting, de fremhæver. De interviewede snakker om, at deres skolegang har gjort dem interesserede, engagerede, viljestærke og kreative i deres tænkning. ”
Thomas Uhrskov, der er journalist og far til tre børn, der alle har gået på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, har samlet 15 interviews med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad fik de med fra steinerskolerne, som var langtidsholdbart?
Hæftet koster 20 kr. stykket + forsendelse og kan rekvireres ved henvendelse til os på info@steinerskolerne.dk