Skole

Skoleforløb
I Danmark er alle steinerskoler også friskoler. Det betyder, at de kan tilbyde undervisning fra børnehaveklasse til 10. klassetrin under friskoleloven. Nogle skoler har alle klassetrin op til 9. eller 10. klassetrin, imens andre er mere nystartede og derfor ikke fuldt udbygget endnu. Skolerne drives under friskoleloven, hvilket betyder, at deres undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne modtager som frie skoler statstilskud til skolens drift. Da statstilskuddet er reduceret i forhold til, hvad en folkeskole modtager, betaler forældrene også skolepenge. 
Nogle skoler tilbyder desuden steinerskolernes ungdomsuddannelse, herunder Steiner HF, og dermed 12 års skolegang udover børnehaveklassen. De skoler, der tilbyder Steiner HF, fungerer under lovgivningen for private gymnasier. Også her dækker statstilskuddet en stor del af driften, imens den sidste mindre del dækkes af forældrebetaling.
Hvis man ønsker optagelse i Steiner HF, kan det være en god ide at søge optagelse allerede fra 10. klasse.
Hvis man er interesseret i at høre mere om optagelse på en skole eller komme på besøg, skal man tage kontakt til den pågældende skoles kontor.
I det omfang, der er plads i de enkelte klasser, optager skolerne også elever senere i skoleforløbet. Optagelse sker blandt andet på baggrund af en optagelsessamtale, hvor forældre, elev og lærere gensidigt kan finde frem til, om skoletilbuddet er det rette for barnet/den unge.
Har man et barn med særlige behov, er det som forælder vigtigt at redegøre grundigt for barnets udfordringer, således at skolen kan sikre sig, at barnet får den rette hjælp. Dette gælder også, hvis man som ung søger ind på skolernes ungdomsuddannelse og har særlige behov for støtte, som skolen bør kende.
Find den nærmeste steinerskole