Mod racisme og diskrimination

Steinerskolerne i Danmark tilslutter sig vores europæiske organisation ECSWE’s erklæring mod racisme og diskrimination.

I Rudolf Steiners 89.000 siders værk har et kommisionsarbejde tidligere identificeret 16 steder i værket, der isoleret set kan klassificeres som racistisk. Steinerpædagogik er i både teori og praksis uforenelig med disse citater, idet dens formål er at støtte udviklingen af individuel frihed, være inkluderende og fremme social retfærdighed. Læs erklæringen her:

ECSWE statement on racism and discrimination

Læs mere om steinerpædagogik her: Pædagogik