Kurser

Kurser, faglige netværk og konferencer
Steinerskolerne stiller løbende netværk, kurser og møder til rådighed for forskellige faggrupper indenfor både administration, skoleledelse, bestyrelser, pædagoger og lærere. Vi arrangerer også konferencer for et bredere offentligt publikum og deltager i planlægningen af internationale faglige netværk og konferencer.
Kalender for kurser, efteruddannelse og faglige netværk for steinerskoler for skoleåret 2023-2024 
Steinerskolerne vil gerne imødekomme et længe efterspurgt ønske om faglige netværk på tværs af skolernes ansatte, og vi har derfor udarbejdet en netværkskalender, der også indeholder efteruddannelse og kurser, som udbydes i vores navn. Flere netværk fungerer allerede, og konceptet vil i det kommende skoleår 2023-24 blive bredt ud til mange flere netværk. Samtidig vil en del af netværkene fungere som resonansgrupper for det nationale læreplansarbejde i de kommende år.
Med enkelte undtagelser (mentor- og praktikvejlederuddannelsen), henvender kalenderen sig til steinerskolernes ansatte. Tilmelding sker via skolerne.
Se kalenderen her
Eventuelle spørgsmål kan stiles til info@steinerskolerne.dk
Du kan læse om aktuelle aktiviteter i vores nyhedsbrev.  Skolerne modtager desuden information om relevante netværk og møder for specifikke faggrupper direkte.
Mentor- og praktikvejleder uddannelsen
– i steinerpædagogisk praksis samt kollegial supervision
En uddannelse, der klæder dig på til at udføre professionel mentoring, praktikvejledning og til at facilitere kollegiale
inter- og supervisionsprocesser. 
Gennem uddannelsesforløbet opnår du kompetencer i at facilitere processer i relation til aktuelle indsatsområder og udvikling i det pædagogiske arbejde i organisationen.