Bliv steinerlærer

Hvordan bliver jeg steinerlærer?

Overvejer du en steinerpædagogisk uddannelse eller en efter-/videreuddannelse indenfor steinerpædagogikken, er der en række muligheder. Dels i Danmark, dels i udlandet.
Steinerlærer
Steiner lærerseminariet Sophia
Rudolf Steiner Højskolen for Opdragelseskunst
Crossfields Institute, steinerpædagogikum (i samarbejde med Syddansk Universitet)
Steinerpædagog/specialpædagog
Uddannelses- og kulturcenter Marjatta
Rudolf Steiner Børnehaveseminariet
Andre kursusudbydere og uddannelser
IIM – Institute for Inspirered Movement
Inter-Mezzo
Bonsai Institute
Videre- og efteruddannelse
Alanus University, Tyskland
Steinerhøyskolen i Oslo
Goetheanum, Schweiz
På nogle skoler er der en forventning om, at du har en grunduddannelse som folke- eller friskolelærer, før du læser efteruddannelsen til steinerlærer.
På Steiner HF, er det som underviser i hf-fagene et lovkrav, at du har formel gymnasial undervisningskompetence i det eller de hf-fag, du skal undervise i. Hvis du har faglig kompetence i et hf-fag kan undervisningskompetencen i visse tilfælde opnås ved, at skolen ansætter dig i en pædagogikumstilling, hvor steinerpædagogikum er en del af uddannelsesforløbet.
Hvis du overvejer at søge en stilling på en bestemt steinerskole, kan det være en god ide at henvende dig til den pågældende skole for at høre, hvilken uddannelse de anbefaler.