Om Steinerskolerne i Danmark

Kontakt til Steinerskolerne i Danmark
Sekretariatet har kontor i Schillerhuset på Nørrebro i København
Nannasgade 28
2200 København N
info@steinerskolerne.dk
Steinerskolerne i Danmark er en sammenslutning, der varetager fælles interesser og opgaver for landets 14 steinerskoler. Steinerskolerne arbejder i respekt for den enkelte skoles autonomi og lokalt forankrede virke.
Vi repræsenterer og støtter frihed til at drive skoler med et værdigrundlag, der tager udgangspunkt i Rudolf Steiners pædagogiske tanker. Vi arbejder for forældres ret til at vælge skole for deres børn og for uddannelse, der støtter børn og unge til det at kunne stå frit i verden.
Steinerskolerne formidler viden om pædagogikken og kendskabet til skolerne i det omgivende samfund og samarbejder med den globale bevægelse af frie skoler og steinerskoler.
Hvad tilbyder vi?
Steinerskolerne tilbyder rådgivning, sparring og støtte til skolers udvikling, både organisatorisk, pædagogisk og i forhold til uddannelseslovgivning. Vi stiller netværk, kurser og møder til rådighed for forskellige faggrupper indenfor både administration, skoleledelse, bestyrelser, pædagoger og lærere. Vi er kontinuerligt i dialog med vores medlemsskoler om aktuelle behov og støtter fællesskaber på tværs af skoler.
Vi tilbyder også rådgivning og sparring til initiativtagere, der overvejer eller ønsker at oprette en ny steinerskole. Læs mere her
For at holde os orienteret indenfor steinerpædagogikken og i den øvrige uddannelsesverden deltager vores sekretariat løbende i møder og samarbejder med ministerier, politikere, forskere, uddannelsesinstitutioner og praktikere. Vores orientering rækker også ud til vores internationale samarbejdspartnere og netværk indenfor den globale steinerskolebevægelse.
Medlemsskolernes repræsentanter i Steinerskolerne mødes minimum 2 gange om året, hvoraf den ene mødegang er ved foreningens formelle årsmøde. På møderne drøftes aktuelle temaer og retningen for foreningens arbejde på politiske, pædagogiske og administrative områder koordineres.
Sekretariatets ansatte varetager Steinerskolernes opgaver både internt og eksternt herunder det politiske arbejde og myndighedsbetjening, fælles skoleledelsesmøder, pr- og kommunikation, administrative og faglige netværk samt konferencer, projekter og udgivelser m.m..
Steinerskolernes bestyrelsesmedlemmer er valgt blandt repræsentanter fra skolerne.
Læs Steinerskolerne i Danmarks vedtægter her
Medarbejdere i sekretariatet
Christina Lærke Vilhelmsen
Sekretariatsleder og Steiner HF
Pressehenvendelser
tlf. 28 57 44 29
mail: cv@steinerskolerne.dk
Carina Nilsson
Projektassistent læreplansprojekt m.m.
mail: cn@steinerskolerne.dk
Kari Møl Søndergaard
Projekt- og kommunikationsmedarbejder
mail: kms@steinerskolerne.dk
Steinerskolerne i Danmarks bestyrelse
Formand
Anne-Mette Winter Christiansen
Skoleleder, Waldorf Skolen i København
Næstformand
Frank Dam Yde
Skoleleder, Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg
Martin Kondrup
Skoleleder, Steiner Skolen i Vejle
Cornelia Henriksen
Børnehaveklasseleder, Rudolf Steiner Skolen Kvistgård
Poul Fasdal
Forretningsfører, Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus
Suppleant
Rune Schultz Langholm
Skoleleder, Kristofferskolen i Roskilde
Suppleant
Ralph Hasberg
Skoleleder, Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg
Steinerskolernes bestyrelse kan kontaktes på E-mail: bestyrelsen@steinerskolerne.dk
Steinerskolerne er en nonprofit forening, SE reg. 19063097
Nationalt samarbejde
Steinerskolerne i Danmark samarbejder på tværs med en række danske organisationer og institutioner om politiske, pædagogiske og uddannelsesmæssige spørgsmål. Samarbejdet omfatter bl.a. (i alfabetisk rækkefølge):
Crossfields Institute (steinerpædagogikum)
Danmarks Private Skoler
Friskolerne
Helsepædagogisk Sammenslutning
Lilleskolernes Sammenslutning
Rudolf Steiner Børnehaveseminariet i Charlottenlund
Rudolf Steiner Højskolen for Opdragelseskunst i Skanderborg
Rudolf Steiner Seminariet Sophia i København
Steiner Dagtilbud
Uddannelses- og kulturcenter Marjatta
Internationalt samarbejde
Der findes steinerskoler på alle kontinenter, som alle er forankret i en lokal kultur og virker under nationale rammer og vilkår. Steinerskolerne i Danmark er i et engageret samarbejde med en række af de internationale organisationer, der arbejder for og med steinerpædagogikken. Samarbejdet er venskabeligt, brobyggende og i flere tilfælde involverende i form af repræsentation.
Steinerskolerne i Danmark samarbejder med Steinerskoleforbundet i Norge om udgivelsen af  Tidsskriftet Steinerbladet