Skole

Steinerskolens læreplan
Undervisningen i en steinerskole er karakteriseret ved en bred fagrække. Eleverne undervises gennem hele skoleforløbet både i dansk, matematik, sprog, kultur- og naturfag og i håndværksfag, kunstneriske-, musiske- og bevægelsesfag. Fagene understøtter hinanden og giver eleverne mulighed for at holde sanserne åbne, forblive nysgerrige, lære på forskellig vis og udvikle individuelle færdigheder. Det konkrete fagudbud kan, særligt for håndværk og de kunstneriske/musiske fag, variere fra skole til skole. Steinerskolernes pædagogik kan du læse om her
En friskole kan tilrettelægge sin undervisning efter egne undervisningsplaner. Det betyder, at den enkelte skole kan udarbejde undervisningsplaner, der tager udgangspunkt i steinerpædagogikken. Internationalt findes der mange forskellige bud på en samlet læreplan, der både fagligt, pædagogisk og metodisk er begrundet i steinerpædagogikken. Disse danner ofte baggrund for udarbejdelsen af undervisningsplaner, delmål og mål på den enkelte steinerskole. Samtidig skal skolens delmål og slutmål naturligvis altid leve op til lovens krav om at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
På Steiner HF tilrettelægges skolens undervisning også ud fra den steinerpædagogiske læreplan for fagene og uddannelsen som helhed. Samtidig følger undervisningen de statslige hf-læreplaner. Da en del af fagene på Steiner HF ikke er hf-fag, følger undervisningen i disse, med lokal variation, steinerskolernes fælles kompetenceplaner for fagene.
Selvom der kan ses lokale variationer fra skole til skole, vil udgangspunktet for uddannelsens fag og metode altid være det fælles steinerpædagogiske værdigrundlag. Ud fra dette grundlag tilrettelægger den enkelte lærer i samarbejde med sine kolleger undervisningen, så den passer til de elever, der går på skolen.
Hvis du specifikt er interesseret i at læse mere om Steiner HF, kan du blandt andet gøre det her
Læs mere om afgangsvidnesbyrd og optagelses på videregående uddannelser her