Skole

Vidnesbyrd
Vidnesbyrd er en skriftlig redegørelse for elevens situation på skolen, som dækker både de enkelte fag og barnets sociale og almene udvikling. Vidnesbyrdet kan både være en del af den løbende (formative) evaluering igennem skoleforløbet og fungerer også som afsluttende (summative) evaluering af elevens samlede læringsforløb og skolegang.  Det er forskelligt for de enkelte skoler på hvilke klassetrin, der skrives vidnesbyrd.
Det afsluttende afgangsvidnesbyrd efter 9. eller 12. klasse/Steiner HF indeholder gennemgået pensum og udtalelser fra lærerne i hvert enkelt fag.
Studievejlederne på skolerne kan oplyse om de aktuelle regler for optagelse på ungdomsuddannelser med vidnesbyrd fra 9. eller 10. klasse.
Læs mere om afgangsvidnesbyrd og optagelse på videregående uddannelser her