Steiner HF

Eksamens- og karakterfrihed og årsopgave
På Steiner HF/11. 12. klassetrin går man ikke til eksamen, og man får heller ikke karakterer. I stedet lægges der vægt på selvrefleksion, dialog og skriftlig feedback. Tilgangen er, at læring kommer indefra, og at et inspirerende læringsmiljø er et sted, hvor det er tilladt at prøve sig selv af og begå fejl, uden at skulle bekymre sig om årskarakterer og eksaminer. Læringsprocessen får ro og bliver i højere grad en selvstændig proces.
I stedet for eksamen producerer eleverne det sidste år en større opgave, som de får et helt år til at arbejde selvstændigt med – en årsopgave. Årsopgaven er en fri opgave, som skal indeholde en praktisk, en teoretisk og en kunstnerisk del. Processen med årsopgaven giver tid til refleksion, frihed til at vælge metode og vægtning af indhold samt mulighed for at lære sin egen formåen og arbejdsform at kende. Årsopgaven er på den måde en selvprøve. Efter afleveringen fremlægger eleverne ved en offentlig udstilling deres opgave for et publikum. Præsentationen rummer ofte både erfaringer om egen proces og formidling af den nye faglige viden, eleven har tilegnet sig i arbejdet med opgaven.
SSO (Større Skriftlig Opgave) er en formel opgave på hf-uddannelsen, som eleverne på Steiner HF også skal lave. Da opgaven har meget specifikke metode- og formskrav, er denne opgave adskilt fra årsopgaven.