Steiner HF

Vidnesbyrd
Som afslutning på uddannelsen modtager eleverne et afgangsvidnesbyrd, der i skriftlig form beskriver standpunkt og opnåede kompetencer.
Det afsluttende vidnesbyrd redegør grundigt og summativt for de kompetencer, eleven har erhvervet i de enkelte fag samt de faglige niveauer for alle fag på ungdomsuddannelsen. Desuden indeholder vidnesbyrdet en anmeldelse af årsopgaven, som nogle steder gennemføres af en ekstern bedømmer, der er professionel indenfor det fagområde, opgaven er skrevet i. Vigtigst for selvprøven er dog stadig elevens egen bedømmelse og vurdering.
I vidnesbyrdet dokumenteres også kompetencer indenfor selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til de teoretiske, musiske, kunstneriske og håndværksmæssige fagområder samt sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning. En vurdering af elevens læringskurve i forhold til eget udgangspunkt (ipsativ) kan også indgå i vidnesbyrdets beskrivelser.
Afgangsvidnesbyrdet benyttes til at søge videre i uddannelsessystemet, og med den udvidede fagpakke kan man søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2  – også universiteterne.