Steiner HF

Særligt om afgangsvidnesbyrd fra 12. klassetrin uden Steiner HF
Hidtil har det afsluttende vidnesbyrd fra steinerskolernes ungdomsuddannelse ikke formelt været adgangsgivende til de videregående uddannelser, som normalt kræver en studentereksamen. Til trods for dette er afgangseleverne, med eller uden supplering af enkeltfag, blevet optaget på de fleste uddannelsesinstitutioner via kvote 2.
På baggrund af de fag, der fremgår af vidnesbyrdet, kan man få lavet en realkompetencevurdering (IKV), som kan bruges som dokumentation i optagelsesprocessen for, at faget er bestået på gymnasialt niveau. Denne individuelle kompetencevurdering (IKV) foregår på et voksenuddannelsescenter (VUC), og i praksis betyder det, at elevens opnåede kompetencer i vidnesbyrdet (og evt. andre kompetencer, portfolier, m.v.) vurderes i forhold til de fag, der indgår i en almen gymnasial uddannelse (stx, hf m.v.). Der gives ikke karakter, men et bevis for at de vurderede fag er bestået samt på hvilket fagligt niveau (A,B,C). Fagene kan suppleres med hf-enkeltfag på VUC i de specifikke fag, som den ønskede uddannelsesinstitution kræver.