Steiner HF

Om uddannelsen
På Steiner HF/11.-12. klassetrin møder man stærke fællesskaber med andre unge i klassen, men også på tværs af klasser og steinerskoler.
Undervisningen omfavner en mangfoldighed af fag og rejser ud i verden og på Steiner HF en udvidet hf-fagpakke, der kan variere lidt fra skole til skole. I fagrækken indgår altid de obligatoriske fag som dansk, engelsk, matematik, et kunstnerisk fag/idræt og faggrupper indenfor kultur og naturvidenskabelige fag. Alle hf-fag udbydes på de faglige niveauer – enten som A-, B- eller C-fag. Øvrige fag omfatter blandt andet musik, kunst- og håndværksfag.
Fælles for alle skoler er, at både håndværksmæssige, kunstneriske og boglige fag har lige vægt. Denne vægtning har baggrund i erfaringen med, at sociale kompetencer og kreativ tænkning udvikles gennem disse fag, hvilket også giver styrke i de boglige fag. Alle fag har et højt fagligt niveau.
Undervisningens metode og tilrettelæggelse tager udgangspunkt i steinerpædagogikken og er også på disse klassetrin tilpasset den unges alder og individuelle udvikling, så det, man møder i uddannelsen, vækker genklang i det, der rør sig i ungdomsårene – både i det indre og ydre liv.
Som elev arbejder man med mange sider af sig selv, og arbejdsformerne afveksler i hverdagen og hen over året. En del af skoletiden foregår i skolens værksteder, og man har musik og sang på tværs af klasserne.
I steinerpædagogikken anser man det som vigtigt at fastholde elevernes nysgerrighed og lyst til at lære, også med et stigende fagligt niveau, i en periode hvor de fleste gennemgår en stor forandring i overgangen fra ung til voksen. Ved at få selvindsigt i egne styrker og muligheder lærer man sig selv godt at kende og finder mod til at møde verden.
Læs mere om steinerskolernes pædagogik her