Steiner HF

Optagelse
Optagelse på Steiner HF eller 11. og 12. klassetrin sker ved henvendelse til den enkelte skole, hvor man via en samtale sammen ser på, om tilbuddet er det rette.
Man behøver ikke at have gået på en steinerskole for at tage en Steiner HF. Skolerne modtager mange elever udefra. Erfaringen med at optage elever, der ikke tidligere har gået i en steinerskole, er gode.​
Hvis man opfylder adgangskriterierne til en gymnasial uddannelse, kan man søge med en 10. klasse som baggrund. Man kan også søge optagelse i steinerskolens 10. klasse og derefter søge videre ind i Steiner HF. Optagelsen sker altid gennem en optagelsessamtale på skolen, hvor man sammen finder frem til, om tilbuddet er det rette. Hvis man har retskrav på at blive optaget på en almindelig hf eller stx, gælder retskravet også for søgning til Steiner HF. Vi vil dog oftest anbefale, at man tager 10. klasse på steinerskolen først, da mange kunstneriske- og håndværksfag her giver en god forberedelse til Steiner HF.  
Formelt set skal ansøgningen til optagelse på Steiner HF ske gennem optagelse.dk
De forskellige skoler, der udbyder steinerskolernes ungdomsuddannelse eller Steiner HF, kan ses her