En bred ungdomsuddannelse

 
Steinerskolernes ungdomsuddannelse -  Steiner HF

Uddannelsen er Danmarks eneste ungdomsuddannelse uden eksaminer og karakterer og har et bredt fagudbud. Steiner HF er en hf med udvidet fagpakke, der udover de boglige fag også omfatter en række fag inden for håndværk, musik og kunst.
Steiner HF-elever kan modtage SU og transporttilskud på lige fod med andre gymnasiale uddannelser og skolerne modtager statsstøtte til undervisningen.

Steiner HF tilbydes på følgende 5 steinerskoler:

Vidar Skolen, Gentofte
Michael Skolen, Herlev
Rudolf Steiner-Skolen i Odense 
Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus 
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård 

 

Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg tilbyder fortsat Steinerskolernes ungdomsuddannelse i form af 10. til 12. klasse

Elever, der ikke har gået i steinerskolens grundskole, har også mulighed for at blive optaget både på steinerskolernes ungdomsuddannelse og på Steiner HF og skolerne har god erfaring med at modtage elever fra andre skoler.

Såvel steinerskolernes ungdomsuddannelse som Steiner HF giver mulighed for at søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2. Læs mere

Som den eneste ungdomsuddannelse tilbyder vi en kombination af fag, som både omfatter humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.

Vi mener, at skolens opgave består i mere end at hjælpe eleverne med at nå bestemte faglige mål. De år eleverne går på en ungdomsuddannelse er det tidspunkt i deres liv, hvor de samtidig orienterer sig i forhold til en række af livets store spørgsmål. De skal lære at forholde sig til verden og og sig selv og lære at lære hele livet. Uddannelsens brede fagudbud er derfor udformet med dette i tankerne.

Undervisningen foregår i et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i de enkelte elevers evner og giver dem mulighed for at udvikle teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder.

Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne både tilegner sig kompetencer i kreativ tænkning og sociale kompetencer gennem samarbejdsprojekter indenfor alle fagtyper. Samtidig lærer eleverne at arbejde selvstændigt og fordybe sig i teoretiske, kunstneriske og praktiske emner og metoder. Steiner HF udbydes med udvidet fagpakke, hvilket betyder at afgangselever kan søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2.

Eleverne på Steinerskolernes ungdomsuddannelse/Steiner HF går ikke til eksamen. De får i stedet, i et tæt samarbejde med deres undervisere, udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af deres indsats. 
Vi mener, at den enkelte lærers jævnlige dialog med eleverne er vigtig for motivationen og lysten til at lære. Det giver eleverne et godt grundlag at arbejde ud fra i det daglige, mulighed for at udvikle individuelle interesser og for løbende at forbedre deres faglige niveau. 

Med den tætte dialog i læringsprocessen og det brede fagudbud får eleverne god mulighed for at kende og udvikle deres potentiale.

Uddannelsen afsluttes med en omfattende skriftlig evaluering – det afsluttende vidnesbyrd, der også indeholder en anmeldelse og vurdering af den selvstændige afgangsopgave ”Årsopgaven”.

Under ungdomsuddannelsen/Steiner HF betales skolepenge på niveau med de øvrige klasser i de enkelte skoler.

Du kan læse mere om Steiner HF og se små film om fagene her

Virtuelt Åbent Hus på Steiner HF 2021 kan du finde på skolernes Facebook-sider eller på deres hjemmesider. Du finder link til dem her

 

 

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account