Danmarks bredeste ungdomsuddannelse

 
Steinerskolernes ungdomsuddannelse er blevet til Steiner HF

Uddannelsen er Danmarks eneste ungdomsuddannelse uden eksaminer og karakterer, men hf-eleverne kan få SU og transporttilskud og skolerne får statsstøtte til undervisningen på Steiner HF.

Fra skoleåret 2018/19 tilbyder 5 skoler Steiner HF:

Vidarskolen, Gentofte
Michaelskolen, Herlev
Rudolf Steiner Skolen i Odense 
Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus 
Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård 

 

Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg tilbyder fortsat Steinerskolernes ungdomsuddannelse i form af 10. til 12. klasse

Elever, der ikke har gået i steinerskolens grundskole, har også mulighed for at blive optaget både på Steinerskolernes ungdomsuddannelse og på Steiner HF.

Såvel Steinerskolernes ungdomsuddannelse som Steiner HF giver mulighed for at søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2. Læs mere

Som den eneste ungdomsuddannelse tilbyder vi en kombination af fag, som både omfatter humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.

Vi mener, at skolens opgave består i mere end at hjælpe eleverne med at nå bestemte faglige mål.  De år eleverne går på en ungdomsuddannelse er det tidspunkt i deres liv, hvor de samtidig orienterer sig i forhold til en række af livets store spørgsmål. De skal lære at forholde sig til verden og lære at lære hele livet. Uddannelsens brede fagudbud er derfor udformet med dette i tankerne.

Undervisningen foregår i et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i de enkelte elevers evner og giver dem mulighed for at udvikle teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder.

Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne både tilegner sig kompetencer i kreativ tænkning og sociale kompetencer gennem samarbejdsprojekter indenfor alle fagtyper. Samtidig lærer eleverne at arbejde selvstændigt og fordybe sig i teoretiske, kunstneriske og praktiske emner og metoder. Steiner HF udbydes med udvidet fagpakke, hvilket betyder at afgangselever kan søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2.

Eleverne på Steinerskolernes ungdomsuddannelse/Steiner HF går ikke til eksamen. De får i stedet, i et tæt samarbejde med deres undervisere, udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af deres indsats. 
Vi mener, at den enkelte lærers jævnlige dialog med eleverne er vigtig for motivationen og lysten til at lære. Det giver eleverne et godt grundlag at arbejde ud fra i det daglige, mulighed for at udvikle individuelle interesser og for løbende at forbedre deres faglige niveau. 

Med den tætte dialog i læringsprocessen og det brede fagudbud får eleverne god mulighed for at kende og udvikle deres potentiale.

Uddannelsen afsluttes med en omfattende skriftlig evaluering – det afsluttende vidnesbyrd, der også indeholder en grundig vurdering af den selvstændige afgangsopgave ”Årsopgaven”.

Under ungdomsuddannelsen/Steiner HF betales skolepenge på niveau med de øvrige klasser i de enkelte skoler.
SU-godkendelsen af uddannelsen træder først i kraft, når ungdomsuddannelsen fra skoleåret 2018/19 bliver til Steiner HF, læs mere her

 

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account